جواب دهی از طریق پیامک

صفحه

جهت رفاه حال مراجعه کنندگان گرامی آزمایشگاه صبا ، جوابدهی از طریق ارسال پیامک و لینک مربوطه به آسانی در دسترس بوده و با بازکردن فایل PDF مربوطه ، نتیجه آزمایش قابل رویت می باشد .