نمونه گیری در منزل

صفحه

آزمایشگاه صبا جهت رفاه حال مراجعه کنندگان، امکان پذیرش و نمونه گیری در منزل را در تمامی محدوده شهر مشهد فراهم نموده است .

شما می توانید با شماره تلفن 3843355 (051) 09159164423 درخواست خود را بدون هیچ گونه مراجعه حضوری ثبت نمایید